Fotofajten

fotofajten2

Den klassiska fotofajten är aktiviteten som sträcker sig över hela Inslussningen och ger dig och andra nya studenter att lära känna staden på ett minst sagt unikt sätt. Vid starten av Inslussningen kommer phaddrarna dela ut uppdragen som sedan skall publiceras på Instagram för att samla poäng. Bilder som tas kommer under eventets gång visas upp under dagarna och i slutet av Inslussningen kommer ett av utskotten krönas till vinnare av hela fotofajten! UPPDRAGEN KOMMER KOMMA UT NÄR INSLUSSNINGEN HAR BÖRJAT

 

 

Fotofajten_v1_2018_SVE_Page_1Fotofajten_v1_2018_SVE_Page_2

VECKA 2

Fotofajten_v2_2018_SVE_Page_1Fotofajten_v2_2018_SVE_Page_2


 

The classic photo fight is the activity that continues during the entire Inslussningen and give you and other new students a chance to get to know the city in a least a unique way. At the start of Inslussningen your buddys will hand out the assignments wich you publish at Instagram to collect points. Pictures taken during the event’s time will be shown during the days and at the end of Inslussningen, one of the sections will be corwned as the winner of the photo fight!

ENGFotofajten18_v1_Page_1ENGFotofajten18_v1_Page_2

 

WEEK 2

ENGFotofajten18_v2_Page_1ENGFotofajten18_v2_Page_2

 

 

 

Spana även in...