Aktiviteter

For information in English see below!

Måndag 31/8

15:00 Grillmys! 

Vi hälsar nya (och gamla) studenter välkomna till Högskolan Väst!

Mer info här.

Tisdag 1/9

17:00 Slusskampen! 

Utskotten samlas för att mötas i en kamp med roliga aktiviteter! Olika stationer med uppdrag som ska genomföras! Mer info här!  

18:00 DeCore

Studenpuben slår upp sina portar för att studenterna ska kunna avnjuta både mat och dryck! Glöm inte att ta med ID + Studentintyg. Eventet hittar du här! 

Onsdag 2/9

17:00 Amazing Race! 

Lär känna din nya studentstad. Du tas på en resa genom Trollhättan där du ska hitta olika platser, men också kunna genomföra uppdrag när du väl hittar rätt plats! 

Torsdag 3/9

18:00 DeCore 

DeCore öppnar ännu en gång sina portar så att ni kan avnjuta både mat och dryck i gott sällskap!

20:00 Quiz

Har du inte möjlighet att komma till DeCore? Då har du tur! Quizet kommer även att vara digitalt så även om du är hemma så kan du visa upp dina lärdomar som du nött in de senaste dagarna!

Fredag 4/9  

18:30 Övningssitting #1 

Vad är en sittning? Vad betyder Tempo? Vilken är den populäraste studentsången? Vårt Sexmästeri bjuder in till övningssittning för att du ska få svar på dessa frågor. Mer info om biljettförsäljning kommer! 

21:00 DeCore

Studenpuben slår återigen upp sina portar för att studenterna ska kunna avnjuta både mat och dryck! Glöm inte att ta med ID + Studentintyg.

Lördag 5/9

12:00 Volleyboll! 

Nät och bollar. Vad mer kan man behöva? Jo sina nyfunna vänner! Det är dags att spela Volleyboll!

18:30 Övningssittning #2  

Missade du övningssittning #1? Eller har du fortfarande frågor? Då är detta chansen att gå igen! Mer info om biljettförsäljning kommer!  

21:00 DeCore 

Studentpuben slår återigen upp portarna för er som vill umgås och ha en kul lördagskväll!

Glöm inte att ta med ID + Studentintyg.

Söndag 6/9

15:00 Tacohäng!  

Gillar du Tacos? Är du mästare på att fylla en tortilla? Då är detta eventet för dig. Mer om kostnad kommer under första veckan på Inslussningen. 

Glöm inte att ta med ID + Studentintyg.

Måndag 7/9

17:00 Utskottsaktivitet!  

Nu arrangerar FLINT och WYSIWYG roliga aktiviteter för sina utskott!

Så kom och häng med ditt utskott och se vad dem har hittat på!

19:00 Bowling#1 @ Buddy’s 

Inslussningen tillsammans med Buddy’s bjuder in till en kväll med gratis bowling för alla studenter som tillhör PEKÅ & SPRUT!

Tisdag 8/9

17:00 Skattjakt!  

Är du Högskolans Indiana Jones? Är du en mästare på att hitta saker ingen annan hittar? På med skattletarhatten och ge dig ut på ett äventyr! 

18:00  DeCore 

När du hittat skatten, kan du hitta mat på Studentpuben! 

Glöm inte att ta med ID + Studentintyg.

Onsdag 9/9

17:00 Utskottsaktivitet!

Utskotten arrangerar roliga händelser! Idag är det PEKÅ, PUST och SPRUT.

19:00 Bowling#2 @ Buddy’s 

Inslussningen tillsammans med Buddy’s bjuder in till en kväll med gratis bowling för alla studenter som tillhör FLINT och WYSIWYG!!!

Torsdag 10/9

15:58:32 VästSex Uttagning! Vill du veta vad som händer, får du gå på uttagningen… mer info får du av VästSex eller på vastsex.nu

19:00 Bowling#3 @ Buddy’s 

Inslussningen tillsammans med Buddy’s bjuder in till en kväll med gratis bowling för alla studenter som tillhör VästSex & PUST!

Fredag 11/9

17:00 Gaming-night

Mer information kommer 2a Inslussningsveckan!

Lördag 12/9

18:00  Slussgalan!

En livegala där vi kommer att tacka av alla som deltagit under Inslussningen, fina priser kommer att delas ut, det kommer bjudas på spex och höjdpunkter från Inslussningen!

Monday 31/8

15:00 BBQ Party! 

We greet our new (and old) students with a bbq party!

For more information click here.

Tuesday 1/9

17:00 Battle of the sluss! 

Our departments meet up to compete in fun activities!
Each station has unique missions that you and your friends need to complete!

For more information click here!

18:00 DeCore

The studentpub open up the gates so that the students can enjoy both food and drinks with good company!

Don’t forget to bring your studentunion card and ID!

Wednesday 2/9

17:00 Amazing Race! 

Get to know your new student city.
You will be taken on a journey to find different places in the city, but also to complete missions when you find the right place!

Thursday 3/9

18:00 DeCore 

Once again the studentpub DeCore opens up for a fun night with your friends!

Don’t forget to bring your studentunion card and ID!

20:00 Quiz

Don’t have the possibility to attend the pub? Well you’re in luck!
We will have a quiz that is digital, so if you want to showoff all the things you’ve learned during the first days and if you’re good enough, maybe you’ll win a prize!

Friday 4/9  

18:30 Practice seating#1

What is a seating? What does Tempo mean? What is the most popular student song?
VästSex invites you to a practice seating where you will get thoose answers!
More information about ticket sales will come!

21:00 DeCore

You heard right!
Another night at the studentpub!
Come and grab something to eat and drink with your friends!

But remember to bring your ID and studentunion card!

Saturday 5/9

12:00 Volleyball!

Nets and balls, what more can you need?
New found friends of course!

It’s time to play ball!

18:30 Practice seating #2  

Did you miss the first practice seating, or still have questions?
Then buy tickets to the 2nd practice seating!

More information about ticketsales will come soon.

21:00 DeCore 

Another day, another night at DeCore!
Bring your friends and grab something to eat and drink!

Remeber to bring your ID and studentunion card!

Sunday 6/9

15:00 Taconight! 

Do you like tacos? Are you the choosen one when it comes to folding a tortilla? If so this is the event for you!

More information about prices will come during the first week of Inslussningen!

Don’t forget to bring your ID and studentunion card!

Monday 7/9

17:00 Department activity!  

It’s time for FLINT and WYSIWYG to arrange some fun activities for their students!

So come and hang with your department!

19:00 Bowling#1 @ Buddy’s 

Inslussningen together with Buddy’s invite you to a night of free bowling for the students that belong to PEKÅ and SPRUT!

Tuesday 8/9

17:00 Treasurehunt!

Are you the Indiana Jones of University West? A master of finding things no one else can find?

Grab your finest treasurehunting clothes and go out on an adventure!

18:00  DeCore 

Once the treasure has been found the studentpub open up the doors to fill your hungry stomach after a day of treasurehunting!

Don’t forget to bring ID and the studentunion card!

Wednesday 9/9

17:00 Department activity!  

It’s time for PEKÅ, PUST and SPRUT to arrange some fun activities for their students!

So come and hang with your department!

19:00 Bowling#2 @ Buddy’s 

Inslussningen together with Buddy’s invite you to a night of free bowling for the students that belong to FLINT and WYSIWYG!!!

Thursday 10/9

15:58:32 VästSex selection!

If you want to know what happens you’ll have to be there…  for more information talk to VästSex or find more at their website vastsex.nu

19:00 Bowling#3 @ Buddy’s 

Inslussningen together with Buddy’s invite you to a night of free bowling for the students that belong to VästSex and PUST!

Friday 11/9

17:00 Gaming night

More information will come during the 2nd week of Inslussningen!

Saturday 12/9

18:00  The slussgala!

A livestreamed gala where we will thank everyone that participated Inslussningen and hand out awards! We will also showcase some of the highlights from Inslussningen!