Kontakt

Slusskommittén

Hanna-Maria Ekman

Slussamiral / Projektledare
Huvudansvarig och projektledare för Inslussningen.

Fredrick Frendin

Logistikansvarig
Ansvarar över allt logistiskt arbete.
malin

Malin Jakobsson

Grafiskt / Informationsansvarig
Ansvarar för de grafiska och informationsflödet kring Inslussningen
Kevin

Kevin Segedal

Phadderansvarig
Ansvarar för alla phaddrar under Inslussningen.
Ella

Ella Eriksson

Aktivitetsansvarig
Ansvarar över aktiviteterna under Inslussningen.
Clauda

Claudia Araujo Barbosa

Aktivitetsansvarig
Ansvarar över aktiviteterna under Inslussningen.

Utskott