Poängjakten

Under Inslussningen utkämpar utskotten en kamp för att samla ihop så många poäng som möjligt. Det utskott som har flest poäng vid Inslussningens slut vinner priset som årets utskott!

Det är enbart några av aktiviteterna som anordnas under Inslussning som räknas in i poängjakten, men det finns en chans att tjäna extra poäng genom att delta i Fotofajten. Poängen sammanställs sedan ut av Slusskommittén och pris delas ut under Slussbalen!

Laganda och kämparglöd är nyckelorden för denna tävling. Tävlingen ger dig som ny student många möjligheter att lära känna både nya och gamla studenter.

Mer information om Poängjakten ges under Inslussningsveckan.