Vanliga frågor och svar

VANLIGA

FRÅGOR & SVAR

(For English see below)

Vilka får vara med på Inslussningen?

Alla nya som gamla studenter är välkomna att delta. För att delta i utskottstävlingen måste du vara ny student och för att delta på något av kvällsarrangemangen krävs studentlegitimation (se nedan).

Kostar det något att vara med?

Vi har som utgångspunkt att alla arrangemang skall vara helt kostnadsfria eller kosta så lite som möjligt för dig som student. Detta medför att nästan alla arrangemang är gratis men ibland kan man få betala en slant eller två för att få komma in på studentpuben, eller få mat i magen.

Varför skall jag bli medlem i studentkåren?

Det finns många fördelar med ett medlemskap. Framför allt så stödjer man studentkårens verksamhet, får del av schysta rabatter, billigare inträde på arrangemangen på DeCore, stöd vid problem och en möjlighet att påverka livet som student och vad vi inom SHV arbetar för och med. Vill du veta mer? Kika in på SHV:s webbplats för mer info.

Hur blir jag kårmedlem?

Under Inslussningen kan du köpa ditt kårmedlemskap i SHV:s monter på dagtid och på DeCore under kvällstid. Vill du läsa mer om hur man kan bli medlem? Klicka här.

Måste jag ha Nollebrickan på mig hela tiden?

Självklart inte, men det underlättar ju för såväl oss som dina medstudenter ifall du har den på. Man ser ju lätt vilket program du studerar, vad du heter och… tja, har du inte på dig den får du ju inte heller få bingo!

Vilket utskott tillhör jag?

Alla program är uppdelade i programutskott, läs mer om dessa på Studentkårens webbsida. Du kan också välja  att engagera dig i något av studentkårens intresseutskott, om du t.ex. är lite extra intresserad av idrott eller olika former av eventplanering!

Om jag vill bli kåraktiv, hur gör jag då?

Det är inga konstigheter! Prata bara med närmaste phadder eller annan kåraktiv person så berättar de mer.

Måste jag vara med varje dag?

Nej, det är inget krav, men ångar du dig så får du ju vänta ett helt år så varför inte?

Vilka får komma in på studentpuben?

Alla som studerar eller personal på Högskolan Väst är välkomna in på DeCore. Sålänge man fyllt 18 år, kan visa legitimation och ett giltigt studentintyg. Som intyg räknas: kårkort, tillfälligt kårkort (hämtas på studentkårens kansli), mecenatkort och ett utskrivet studerandeintyg från mina sidor på högskolans webbplats. Du som har en smartphone kan också ladda ner mecenat-appen som ger dig tillgång till ditt mecenatkort direkt i mobilen.

Får jag ta med gäster till DeCore?

Om du är medlem i SHV har du möjlighet att ta med dig två icke studerande gäster. Dessa måste anmälas senast 24 timmar innan öppningsdag och måste vara över 18 år. Kom ihåg att antalet icke studerande gäster är begränsat till 50 personer, så först på plats gäller! Gäster anmäls på www.DeCore.nu

Kan man betala med kort på DeCore?

Ja, på DeCore kan man betala både med kort och kontant.

Måste man dricka alkohol?

Nej, det går lika bra att dricka läsk, vatten, kaffe eller annat.


Who can join the activities during Inslussningen?

Everyone can join, but only new student can participate in the competative activities. To join the evening arrangements, you need an valid ID and confirmation that you are a student.

Does it cost anything?

The ambition is that all activitise should be free or at least cheap for all students. Almost every activity is therefore free, but you might have to pay a tiny fee to enter the pub or to get some food.

Why should I join the student union?

There are a lot of advantages in joining the student union. Firstly you support the organisation, get discounts, cheaper entrance in DeCore, we can help you if there are any problems with your program or any teacher, and give you the opportunity to affect the student life. If you want to know more, you can check it out on the Student Union Webpage.

How do I become a member?

If you want to  join the student union, you can visit our office on campus or in our stand on campus during ”Inslussingen” and then regularly during the semesters.

Do I have to wear my ”nollebricka” all the time?

Of course not, but it’s easier for the buddies to recognize the new students, and everyone else to see your name and what you are studying.

How do I know which committee I belong to?

Every program have a specific committee that the students belong to.  You can read more about these on the Student Union Webpage. You can also choose to engage in one of the interest-committees if you’re interested in sports or planning events.

If I want to be active in the student union, what do I do?

No problems! You can ask any of our buddies. They can tell you what to do.

Do I have to participate every day?

No, but it might be funnier for both you and your classmates if you are. Inslussningen is the perfect start on your student life!

Who can visit the student pub?

All students and employees on Univerity West can come to the pub. All you need is a valid ID and to confirm that you are a student with an identification from University West, in paper or on the web. Buddies or people in the entrance can show you how to find theese.

Can I bring guests?

If you are a member in the student union, you can register two guests at decore.nu but they have to be over 18 years old and registered at least 24 hours before the party/pub. We only allow 50 guests who doesn’t study though, so be there on time!

Can I pay with card in the pub?

Yes, at DeCore you have the choice to pay with both card and with cash.

Do I have to drink alcohol?

Of course not! We have lots of different non-alchololic options at the pub.