Poängjakten

Under Inslussningen utkämpar Utskotten en kamp för att samla ihop så många poäng som möjligt. Poängjakten är uppdelad i flera poänggivande moment där det vinnande laget får flest poäng. Målet är att samla så många poäng som möjligt till sitt eget utskott och det utskott som har flest poäng vid Inslussningens slut vinner priset som årets utskott!

Det är enbart några av de aktiviteter som anordnas under Inslussning räknas in i poängjakten, men det finns en chans att tjäna extra poäng genom att delta i FotofajtenPoängen sammanställs sedan ut av Slusskommitéen och pris delas ut under Slussbalen! 

Laganda och kämparglöd är nyckelorden för denna tävling, och ger dig som ny student många möjligheter att lära känna både nya och gamla studenter. 

Mer information om Poängjakten ges under Inslussningsveckan.