Kontakt

Slusskommitéen

Malin Olsson
Projektledare
Project Manager
0709-99 92 42
projektledare@inslussningen.se
Christoffer Andersson
Logistik & Lokalansvarig
Logistics & Head of premises

0709-99 92 44
Johanna André
Aktivitetsansvarig
Head of Activities

Linda Berg

Phadderansvarig
Head of Buddies
Christoffer Hagenmalm
Marknadsföring & Grafisktansvarig
Head of Marketing & Head of graphics

Überphaddrar

Kevin Segedal
 
Paulina Samuelsson
 
Johanna André
 
Erik Wennerdahl
Sara Kjellgren
Ellinor Wehlin