För mer information -
Shv_official (instagram)
Studentkåren vid Högskolan Väst (facebook)